Składki Członkowskie

UKS KAPRY ARMEXIM

Składki Członkowskie

Informacje o opłatach

UKS Kapry-Armexim Pruszków
Ul. Hubala 4
05-800 Pruszków

Miesięczna składka członkowska wnoszona jest na konto klubu do dnia 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

W tytule wnoszonych opłat porosimy wpisywać słowa:
a) w przypadku miesięcznych składek słowa: „składka członkowska za miesiąc …, za … (wpisać imię i nazwisko dziecka)”
b) w przypadku pozostałych wpłat np. wyjazdy na zawody, obozy itp. słowa: „wpłata na cele statutowe” oraz w nawiasie można wskazać konkretny cel - obóz, zawody itp.
.
Wysokość składki członkowskiej jest stała i nie zależy od ilości zajęć w miesiącu (ferie, przerwy świąteczne itp.), jak również od frekwencji dziecka na zajęciach.

Uwaga!
W przypadku nieterminowych wpłat dziecko może nie zostać dopuszczone do zajęć.

NUMERY INDYWIDULANYCH KONT BANK WBK ZACHODNI

GRUPA 6:30-8:00 , 15:30-17:00 oraz grupa pon,śr,pt 17:00-18:30 czw 15:30-17:00

składka czlonkowska 200 zł miesięcznie

Trener Remigiusz Gołębiowski 

Trener Olga Byrka

Trener Piotr Golik

informacje 505018589

numer konta 95 1090 1056 0000 0001 3118 2299

GRUPA klasa 4, 5 sportowa 

klasa 5 - składka 200 zł  - 3 zajęcia i więcej

klasa 4 - składka 190 zł  - 2 zajecia 

numer konta 95 1090 1056 0000 0001 3118 2299

Trener Olga Byrka

informacje 505018589


Grupa wtorki-czwartki 17:00-18:30

składka czlonkowska 190 zł miesięcznie

Trener Marta Makowska 696353726
 Trener Mariusz Szcześniak793400406

informacje 505018589

numer konta 35 1090 1056 0000 0001 3118 2312

Grupa poniedziałki-środy 18:30-20:00


Składka członkowska 190 zł miesięcznie

Trener Piotr Golik 530197105

Trener Marta Makowska 696353726

informacje 505018589


numer konta 68 1090 1056 0000 0001 3118 2397

Grupa wtorki-piątki 18:30-20:00


Składka członkowska 190 zł miesięcznie

Trener Marta Makowska 696353726

Trener Piotr Golik 530197105


numer konta 03 1090 1056 0000 0001 3118 2403

klasy 1 pływanie

składka członkowska 190 zł miesięcznie / 2 raz w tyg/

Trener Piotr Golik 530197105

informacje 505018589

numer konta 67 1090 1056 0000 0001 3118 2415

klasy 2 pływanie

składka członkowska 190 zł miesięcznie

Trener Piotr Golik  530197105

informacje 505018589


numer konta 88 1090 1056 0000 0001 3118 2425

klasy 3 pływanie


składka członkowska 190 zł

Trener Piotr Golik 530197105

informacje 505018589

numer konta 66 1090 1056 0000 0001 3118 2433