Rada Rodziców

UKS KAPRY ARMEXIM

Rada Rodziców

Rada Rodziców zostanie powołana podczas wyborów Zarządu Klubu na kadencje 2016-2020.

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy planowany jest na wrzesień 2016