Aktualności

UKS KAPRY ARMEXIM

Aktualności

W dniu 4.11.2016 odbędzie się zebranie dla rodziców oraz Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Zebranie i Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2

HARMONOGRAM

17:15 spotkanie organizacyjne z Rodzicami , spotkanie z dietetykiem.

17:45 dyskusja

18:00 Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy I Termin

18:15 Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy II Termin

1. Otwarcie Zjazdu.

2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu,

3. Wybór Komisji Mandatowej.

4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

5. Przyjęcie Porządku Obrad.

6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.

7. Wybór Komisji Zjazdowych: - Wniosków i Uchwał, - Wyborczej, - Skrutacyjnej.

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od listopada 2012 do października 2016 

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Dyskusja.

11. Głosowanie nad wnioskami o absolutorium dla ustępujących władz.

12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie listy wyborczej na Prezesa.

13. Autoprezentacja kandydatów na Prezesa.

14. Wybór Prezesa.

15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyboru Prezesa.

16. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

17. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i ustalenie listy wyborczej członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

18. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

20. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

22. Ogłoszenie wyników wyborów.

23. Dalszy ciąg dyskusji - wnioski do realizacji przez nowy zarząd.

24 Zamknięcie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego