Aktualności

UKS KAPRY ARMEXIM

Aktualności

1/01/2019                                                                                       Pruszków 9.01.2019

ZARZĄDZENIE nr 1

Szanowni Państwo,

Nowy rok 2019 przyniósł zmiany dotyczące licencji zawodniczych.

W przypadku jakichkolwiek braków w systemie ewidencji licencji SEL zgłoszenie zawodnika do zawodów automatycznie nie będzie przyjęte .

Wykaz obowiązkowych rzeczy do systemu SEL :

  1. Opłacona składka PZP – po stronie klubu
  2. Opłącona składka WMOZP – po stronie klubu
  3. Licencja zawodnicza – opłata po stronie zawodnika
  4. Uzupełnione wszystkie dane w profilu zawodnika
  5. Aktualne zdjęcie zawodnika
  6. Dołączony podpisany skan oświadczenia SEL o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku
  7. Dołączony skan ważnych badań lekarskich z widocznym imieniem i nazwiskiem zawodnika, którego badania dotyczą. W przypadku dwustronnej książeczki zdrowia sportowca, druga strona powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem zawodnika.

W związku z uchwałą PZP ( uchwała PZP dostępna na stronie www.polswim.pl) :

  1. Poszczególne grupy wpłacają po 30 zł ( kontynuacja licencji, nowa licencja 40 zł) do swoich trenerów na treningach do dnia 25 stycznia.
  2. Trenerzy poszczególnych grup dostaną listy z brakami w systemie SEL , tj np. brak skanu zdjęcia lub oświadczenia. Czas uzupełnienia braków upływa 25 stycznia.

Zobowiązujemy również rodziców o terminowe uzupełniane ważności badań lekarskich. Brak badań jest równoznaczny z brakiem uprawnień do startu w zawodach. Weryfikuje to system SEL.

Zarząd